Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

E-mail: zastepca@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów;
 • zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego oraz rejestrem uznań i odmów;
 • tworzenie, przekazywanie i obsługa zleceń migracji między urzędami stanu cywilnego;
 • przyjmowanie od nupturientów zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw oraz ustalanie terminów ślubów;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo z oznaczoną osobą;
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień;
 • przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
 • występowanie do sądu z wnioskami w sprawach dotyczących unieważnienia, sprostowania, ustalenia treści aktu stanu cywilnego, rozstrzygnięcia (w razie wątpliwości) czy małżeństwo może być zawarte;
 • organizowanie i udział w uroczystościach związanych z nadaniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz  Jubileuszem 100 –lecia urodzin;
 • sprostowanie, uzupełnienie oraz odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły poza granicami i nie zostały tam zarejestrowane, transkrypcja aktu stanu cywilnego, odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu stanu cywilnego (uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, zmiana imienia dziecka, pochodzenie dziecka z małżeństwa);
 • rejestracja oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa w rejestrze uznań;
 • rejestracja orzeczeń sądowych  i decyzji administracyjnych innych organów;
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawców;
 • wydawanie decyzji dotyczących odmowy dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 • usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub powiadamianie
  o niezgodności organu właściwego do ich usunięcia;
 • rejestracja w rejestrze PESEL danych osób, dla których sporządzono akty stanu cywilnego lub w których aktach dokonano zmian i przypisków;
 • wydawanie decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska;
 • składanie zamówień na formularze będące drukami ścisłego zarachowania oraz ich rozliczanie w ustalonych terminach;
 • prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza