Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. informatyki

Stanowisko ds. informatyki

E-mail: mirek@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 65 57 16 120

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego;
 • reagowanie w przypadku naruszenia bądź powstania zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie;
 • tworzenie, rejestrowanie, przechowywanie i archiwizowanie kopii zapasowych;
 • nadzór nad eksploatacją komputerów, drukarek, skanerów, serwera;
 • bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego;
 • instalowanie oprogramowania w tym  instalowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego;
 • prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego;
 • analizowanie stanu i przygotowanie wniosków w sprawie wyposażenia urzędu  w sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
 • komputerowe składanie Magazynu Samorządowego i przekazywanie do drukarni;
 • prowadzenie i umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • prowadzenie strony internetowej;
 • inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie;
 • nadzór nad prawidłowym działaniem elektronicznego obiegu dokumentów.
 • pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu, przede wszystkim: nadzór nad prawidłowym działaniem Systemu Rejestrów Państwowych  w Urzędzie;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu.



Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:



Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje