Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. obsługi systemu informatycznego

Stanowisko pracy ds. obsługi systemu informatycznego

E-mail: mirek@borekwlkp.pl
Telefon: 5716120

Do zadań stanowiska ds. obsługi systemu informatycznego należy w szczególności:
1/ prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, konfigurację i dokumentację oprogramowania,
2/wprowadza informację i jest odpowiedzialny za stronę internetową Urzędu Miejskiego.
3/ zgłasza zbiór danych osobowych do rejestracji generalnemu Inspektorowi danych osobowych,
4/określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych,
5/zapoznaje z przepisami dotyczących danych osobowych nowo przyjmowanych do pracy pracowników,
6/przygotowuje projekt instrukcji postępowania określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
7/przygotowuje projekt instrukcji określającej sposób postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych,
8/sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i postanowień instrukcji postępowania przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych,
9/sprawuje nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych oraz przechowywaniem wydruków.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)