Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E-mail: egzekucje@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Zakres obowiązków:

 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.;
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 • kontrola terminowości wpłat należności przez podatników;
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dot. opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie informacji dla organu egzekucyjnego o dokonanie wpłat zaległości przez dłużnika;
 • prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów
  i rozliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców;
 • organizowanie na terenie gminy akcji „Sprzątanie świata”;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-18
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza