Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. analizy gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. analizy gospodarki odpadami komunalnymi

E-mail: wymiarodpady@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Zadania stanowiska:

 

  • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
  • prowadzenie i stała aktualizacja ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami;
  • dokonywanie wymiaru i naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.;
  • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
  • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
  • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
  • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesław Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje