Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT

E-mail: poborca@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów dla Urzędu, dla rozliczeń podatku od towarów i usług VAT dla Urzędu oraz sporządzanie deklaracji VAT-7;
 • weryfikacja dostarczonych ewidencji i deklaracji VAT jednostek podległych;
 • sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT-7 Gminy Borek Wlkp.;
 • ustalenie proporcji przekaźnika odliczeń VAT dla Urzędu;
 • zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów i przekazywanie do centralnego rejestru umów;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz materiałów;
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań związanych ze środkami trwałymi;
 • windykacja należności za zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych, użytkowanych, opłat za wieczyste użytkowanie i grunty miejskie;
 • prowadzenie ksiąg analitycznych- opłat za czynsze mieszkalne i użytkowe, wieczyste użytkowanie oraz grunty miejskie;
 • fakturowanie sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz usług nieopodatkowanych;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-05-17
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje