Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

E-mail: zastępca@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Zakres obowiązków:

  • podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  • przyjmowanie interesantów w sprawie  skarg i wniosków;
  • reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  • współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
  • współpraca z Burmistrzem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  • wykonywanie innych zadań powierzonych  przez Burmistrza.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2014-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje