Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

E-mail: wymiar@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji podatników;
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
 • wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i  od środków transportowych;
 • przygotowanie aktów administracyjnych i aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat;
 • prowadzenie postępowań  w zakresie ulg inwestycyjnych, zwolnień i ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych;
 • wydawanie zaświadczeń o:
 • posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 • dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • powierzchni użytków rolnych,
 • niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 • sporządzanie sprawozdań o pomocy de minimis, o pomocy publicznej;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 9 - pokaż poprzednie wersje