Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

E-mail: wymiar@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie ewidencji podatników;
  • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
  • wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i  od środków transportowych;
  • przygotowanie aktów administracyjnych i aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat;
  • prowadzenie postępowań  w zakresie ulg inwestycyjnych, zwolnień i ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych;
  • przeprowadzanie kontroli podatkowych;
  • wydawanie zaświadczeń o:
  • posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • dochodach z gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych,
  • niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowej,
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych;
  • sporządzanie sprawozdań o pomocy de minimis, o pomocy publicznej;
  • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
  • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
  • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja
  • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-20