Stanowisko ds. ewidencji podmiotów gospodarczych i mienia komunalnego

E-mail: ewidencja@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rejestru mienia komunalnego;
 • dokonywanie kompleksowego opisu mienia komunalnego;
 • administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym mieszkalnym oraz użytkowym;
 • prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej;
 • ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali mieszkalnych
  i użytkowych, zawieranie umów na ich wynajem;
 • ściąganie należności za zadłużenia czynszowe lokali mieszkalnych, użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie i grunty miejskie,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, mieszkalnych i użytkowych,
 • prowadzenie ksiąg analitycznych – opłat za czynsze mieszkalne i użytkowe, wieczyste użytkowanie oraz  grunty miejskie;
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • prowadzenie nadzoru nad targowiskiem gminnym;
 • wystawianie faktur i refaktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz usług nieopodatkowanych;
 • prowadzenie ewidencji dostawy towarów oraz świadczeń i usług;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-07
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-04 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2007-08-14 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2007-08-22 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2007-09-05 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2013-08-05 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2016-01-08 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza