Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie wizualizacji pomieszczeń biurowych z dostawą mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.


                                                                                                                                                    Borek Wlkp., dnia 25 lutego 2010 r.

ZP 341/2/2010


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie wizualizacji pomieszczeń biurowych z dostawą mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp."
Na podstawie art. 93. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Borku Wlkp. informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie wizualizacji pomieszczeń biurowych z dostawą mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp."
zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2010-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-26
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza