Zaświadczenie o prawie do głosowania


 

Wyborca, który w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania, może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzymanego w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców.

 

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r. do  godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Rynek 1  pok. Nr 4.

 

 

 

 Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania, wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

 

 

Wniosek o wydanie takiego  zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do  godz. 1400  w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Rynek 1  pok. Nr 4.

 

 

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu
w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 


Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-02
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza