Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Podstawa prawna

- art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416  z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

- za uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może się ubiegać:
  1. żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
  2. poborowy, który otrzymał kartę powołania do odbycia służby,
  3. poborowy odbywający służbę zastępczą

Potrzebne dokumenty


- podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- załączniki: zaświadczenie o dochodach członków rodziny, zaświadczenie o pobieraniu nauki przez członków rodziny, zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie lekarskie (w przypadku ciąży małżonki),
- dowody osobiste zainteresowanych osób,zaświadczenie  MOPS wysokości otrzymywanych zapomóg,
- dokument małżeństwa żołnierza - poborowego,
- dokument urodzenia dziecka


Formularze / wnioski

- zaświadczenie od dowódcy JW o odbywaniu sużby

Opłaty

- brak

Okres oczekiwania

- 30 dni

Tryb odwoławczy

- odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
- odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

Uwagi

- w przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-23
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza