Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.Podstawa prawna

- art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U.z 2004r. Nr 241 poz 2416 z późniejszymi zmianami )
- § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. 2006 r. Nr 17 poz. 129)

Opis procedury

- podania przyjmowane są od żołnierzy i poborowych, którzy na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. mają miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesięcy,

Potrzebne dokumenty

- wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
- dowody osobiste zainteresowanych osób,
- w przypadku, gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat - przedłożyć jej dowód osobisty

Formularze / wnioski


Opłaty

- brak

Okres oczekiwania

- 30 dni

Tryb odwoławczy

- odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za           pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
- odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

Uwagi

- w przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-23
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza