Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy i poborowych posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin oraz dla samotnych żołnierzych i poborowych odbywających służbę zastępczą.


I. Wymagane dokumenty:
- wniosek, zaświadczenie z administracji budynku, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych albo cywilno-prawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię,nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby;

- decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; 

- oświadczenie wnioskodawcy, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania;

- oświadczenie wnioskodawcy, że jet osobą samotna i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych 

II. Opłaty:
- nie podlega

III. Termin Załatwienia sprawy:
- 14 dni.

IV. Tryb odwoławczy:
- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegiu Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-15
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza