Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące


 

Podstawa prawna

Art. 15, ust. 1 i 3-5 oraz art. 17 (dotyczy zdarzeń wynikających z zapisów aktu stanu cywilnego, np. zgon) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity)

Opis procedury


Potrzebne dokumenty


Wypełniony formularz druku "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (Pu-E-2) lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące" (Pu-E-4),,
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub karta pobytu stałego, odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich),,
Książeczka wojskowa (kobiety i mężczyźni objęci obowiązkiem wojskowym),,
Wypełniony formularz druku "Zgłoszenie przez poborowego" (Pu-E-18) w przypadku mężczyzn podlegających poborowi,

Formularze / wnioski


Opłaty

za wniosek - 5,00 zł,
za każdy załącznik - 0,50 zł

Okres oczekiwania

Brak

Tryb odwoławczy

Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony..

Uwagi


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-10
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza