Aktualizacja opłat rocznych z tutułu użytkowania wieczystego.
Podstawa prawna

Art. 78 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku)

Opis procedury

Wypowiedzenie Burmistrza Borku Wlkp. wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste, z załączoną ofertą nowej wysokości opłaty ze wskazaniem sposobu obliczenia

Potrzebne dokumenty

Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Operat szacunkowy dotyczący wyceny wartości nieruchomości, będący przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych jako podstawa do aktualizacji dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Formularze / wnioski

Nie dotyczy

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będą aktualizowane opłaty roczne

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Uwagi

W przypadku zakwestionowania nowej wysokości opłaty rocznej, użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Złożenie wniosku nie zwalnia z uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku we wskazanym terminie - użytkownik wieczysty obowiązany jest wnosić opłatę w nowej wysokości.

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-20
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza