Podziały nieruchomości.


 I. Wymagane dokumenty:
- wniosek o podział nieruchomości:

Załączniki:

- aktualny odpis ksiegi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej.

- 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podzialu,

- wypis z katastru nieruchomości.

Po przedłożeniu wymienionych dokumentów zostaje wydana opinia Burmistrza Borku Wlkp. stwierdzająca, że podział jest zgodny z przepisami szczególnymi..

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wnioskodawca składa projekt podziału sporządzony przez uprawnionego geodetę i potwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, 

II. Opłaty:
- nie pobiera się, 

III. Termin odpowiedzi:
- do 30 dni. 

IV. Tryb odwoławczy:
- odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni na decyzję od daty otrzymania decyzji.


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza