Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego.


 I. Wymagane dokumenty:
- wniosek podatnika z uzasadnieniem,

- zestawienie rachunków, 

 II. Opłaty:
-wniosek . 5,00 zł ,

- za każdy załączniki . 0.50 zł, 

 III. Termin załatwienia sprawy:
- 30 dni 

IV. Tryb odwoławczy:
- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Borek Wlkp. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwaga:

- ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentownaych rachunkami nakładów inwestycyjnych

Uwaga II:

- podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

2. zakup i zainstalowanie

a/ deszczowni ,

b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza