Borek Wlkp.

Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
skrzynka e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl

Adres skrtyki ePUAP: /3004014/skrytka

Wykaz numerów rachunków bankowych - [zobacz]

tel. 65 5716 120
tel. 65 5716 188
fax 65 5715 893

BURMISTRZ BORKU WIELKOPOLSKIEGO
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.30
pokój nr 2

Zastępca Burmistrza Borku Wielkopolskiego przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu
oraz dodatkowo we wtorki w godz. od 15.00 do 15.30
pozostali pracownicy – w godzinach pracy Urzędu

Skargi i wnioski kierowane do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków w Referacie Organizacyjnym,
Promocji Gminy i Oświaty przez pracownika
na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Sekretariat pokój nr 1 – w godzinach pracy Urzędu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ BORKU WIELKOPOLSKIEGO
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 16.00
pokój nr 5

Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej Borku Wlkp.
rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków w Referacie Organizacyjnym,
Promocji Gminy i Oświaty przez pracownika
na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza i kadr
pokój nr 5 – w godzinach pracy Urzędu

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.borekwlkp.pl

Najnowsze informacje