Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki i opłaty lokalne » PODATEK ROLNY, LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

PODATEK ROLNY, LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE


Karta Informacyjna

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

I. Podstawa prawna
Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

II. Wymagane dokumenty
1. zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
Akt notarialny
Wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku lub/i podatku leśnego,
2. korekta podatku:
Wniosek o korektę
Wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku lub/i podatku leśnego,

III. Opłaty
brak

IV. Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki

V. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, Referat finansowy

VI. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Borku Wielkopolskiego

VII. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

XI. Uwagi
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej – wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Podatki i opłaty lokalne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Joanna Pruszkowska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2009-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-05
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie