Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » zmieniająca uchwałę Nr XXVIII / 195/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 - 2009

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII / 195/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 - 2009

Numer uchwały: 229
Numer sesji: 33
Rok: 2005

UCHWALA Nr XXXIII/ 229 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005 ROKU

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII / 195/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 - 2009

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 1 tekst jednolity Dz.U. z 200 l r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianamil Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

§ 1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 ­2009 w części tabelarycznej dotyczącej Aktywizacji Obszarów Wiejskich

w poz. 18 - "Rozbudowa z modernizacją remizy OSP z zagospodarowaniem terenu w Głogininie"

w tabeli 6 skreśla się wyraz 1 00,0

w tabeli 7 skreśla się vvyraz 100,0

w tabeli 25 skreśla się wyraz w tym 86,6 spa Rozwój Obszarów Wiejskich

 

oraz w pozycji 19 - "Remont pomieszczeń świetlicy adaptacja pomieszczeń kotłowni na remizę OSP, wykonanie boisk sportowych+ zagospodarowanie terenu (Jeżewo)"

w tabeli 6 skreśla się wyraz 200,0

w tabeli 7 s,kreśla się wyraz 200,0

w tabeli 13 skreśla się wyraz 233,3

w tabeli 15 skreśla się wyraz 233,3

w tabeli 25 skreśla się wyraz "w tym 206,7 spa - Rozwój Obszarów Wiejskich"

 

§ 2. Pozycja 18 i 19 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 - 2009 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza