Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat

E-mail: podatki@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji podatników;
 • przygotowanie aktów administracyjnych i aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat;
 • ewidencja księgowa należnych i pobranych podatków, kontrola terminowej realizacji zobowiązań, likwidacja nadpłat;
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • prowadzenie rejestru spraw związanych z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty należności podatkowych;
 • występowanie o wpis hipoteki przymusowej;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych;
 • wydawanie zaświadczeń o:
  • posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • dochodach z gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych,
  • niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 • sporządzanie sprawozdań o pomocy de minimis, o pomocy publicznej;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-07
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje