Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat

E-mail: podatki@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • kontrola kont podatkowych w zakresie zaległości i nadpłat;
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych oraz postępowania zabezpieczającego;
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień oraz tytułów wykonawczych;
 • sporządzanie informacji dla organu egzekucyjnego o dokonaniu wpłat zaległości przez dłużnika;
 • występowanie o wpis hipoteki przymusowej;
 • prowadzenie postępowań w sprawach umorzeń, odroczeń w płatności oraz rozłożeń na raty w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu opłaty skarbowej;
 • sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych;
 • wykonywanie praw i obowiązków gminy w związku z informacją o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych osób zmarłych;
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-07-11
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje