Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH - ETAP III

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH - ETAP III


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl


niniejszym informuje o wyniku postępowania
dla zadania:


BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH – ETAP III

Wybrano ofertę:
numer oferty 2
FIRMA BRUKARSKA
WIT – BUD
mgr inż. Witold Niedziela
ul. Poznańska 175
63-800 Gostyń
Cena ofertowa brutto – 65.011,24 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty  1.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy         Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
                                                                                                     Dajewski i Berak Spółka Jawna 
                                                                                                     ul. Jeżewska 4 
                                                                                                     63-810 Borek Wlkp. 

Cena netto zamówienia                                                          61.932,44
VAT 22 %                                                                                   13.625,14
Cena brutto                                                                               75.557,58

Okres gwarancji                                                                       60 miesięcy

Numer oferty  2.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    FIRMA BRUKARSKA
                                                                                                 WIT-BUD
                                                                                                 mgr inż. Witold Niedziela 
                                                                                                 ul. Poznańska 175 
                                                                                                 63-800 Gostyń


Cena netto zamówienia                                                      53.287,90

 VAT 22 %                                                                              11.723,34
Cena brutto                                                                           65.011,24
Okres gwarancji                                                                   60 miesięcy


Numer oferty  3.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    P.P.U.H. „MADA”
                                                                                                Dariusz Kawczyński
                                                                                                Podrzecze 37
                                                                                                63-800 Gostyń

Cena netto zamówienia                                                     56.037,00

VAT 22 %                                                                               12.328,14
Cena brutto                                                                           68.365,14
Okres gwarancji                                                                   36 miesięcy

 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie