Borek Wlkp.

Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
skrzynka e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl

Adres skrtyki ePUAP: /3004014/skrytka

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Piotr Kropidłowski, e-mail: iod@comp-net.pl

Wykaz numerów rachunków bankowych - [zobacz]

tel. 65 5716 120
tel. 65 5716 188
fax 65 5715 893

BURMISTRZ BORKU WIELKOPOLSKIEGO
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 15.30
pokój nr 2


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ BORKU WIELKOPOLSKIEGO
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 15.00
pokój nr 5

Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Borku Wlkp. i Rady Miejskiej Borku Wlkp. podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i nadzoruje Sekretarz.

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.borekwlkp.pl

Najnowsze informacje