Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „WYKONYWANIE W 2010 ROKU USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z TERENU MIASTA I GMINY BOREK WLKP.”

„WYKONYWANIE W 2010 ROKU USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z TERENU MIASTA I GMINY BOREK WLKP.”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na
dla zadania:

„WYKONYWANIE W 2010 ROKU USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB
Z TERENU MIASTA I GMINY BOREK WLKP.”

Wybrano ofertę:
numer oferty 1

AGENCJA USŁUG
Opiekuńczo-Pielęgniarskich
URSZULA LARSKA
ul. Bojanowska 17
64-125 Poniec
Cena ofertowa brutto – 86.074,56

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty 1.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
AGENCJA USŁUG
Opiekuńczo-Pielęgniarskich
URSZULA LARSKA
ul. Bojanowska 17
64-125 Poniec

Cena netto 86.074,56

Cena brutto 86.074,56

Okres gwarancji 12 miesięcy

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie