Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ PRALNI W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Z DOBUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO ORAZ BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI W LEONOWIE”

„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ PRALNI W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Z DOBUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO ORAZ BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI W LEONOWIE”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na
dla zadania:

„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ PRALNI W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Z DOBUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO ORAZ BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI W LEONOWIE”

Wybrano ofertę:
numer oferty 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ PRALNICZYCH
„PRALMA” Sp. z o. o.
ul. Górnicza 49A
25-651 Kielce
Cena ofertowa brutto – 166.164,00

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty 1.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ PRALNICZYCH
„PRALMA” Sp. z o.o.
ul. Górnicza 49A
25-651 Kielce

Cena netto zamówienia 136.200,00
VAT 22 % 29.964,00
Cena brutto 166.164,00


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie