Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Wykonanie wizualizacji pomieszczeń biurowych z dostawą mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Wykonanie wizualizacji pomieszczeń biurowych z dostawą mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAGmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na
dla zadania:

„WYKONANIE WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z DOSTAWĄ MEBLI DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BORKU WLKP.”

Wybrano ofertę:
numer oferty 1

P.P.H.U.
„JANTOM - Meble”
ul. Tortunia 51A
62-020 Swarzędz
Cena ofertowa brutto – 119.212,30

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena netto
zamówienia
VAT 22 %
Cena brutto Funkcjonalność Estetyka

1.
P.P.H.U.
„JANTOM-Meble”
ul. Tortunia 51A
62-020 Swarzędz
97.715,00
21.497,30
119.212,30 27 26


2.
PPHU ALBA
Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski
ul. Kostrzyńska 20
61-042 Poznań
120.000,00
26.400,00
146.400,00 29 29


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1
3, ZPH „LUMAR”
Jacek Ogórkiewicz
ul. Wierzbowa 3
85-374 Bydgoszcz
Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

2
4, P.P.H.U. „KAMPRA”
Antoni Więcek
ul. Brzozowa 1
Nochowo, 63-100 Śrem
Jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

3
5, PHU „MEXO”
Jarosław Megger
ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz 
Jej treść nie odpowiada treści SIWZ.


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

brak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie