Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. - Etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.”

„Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. - Etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego 
w ul. Asnyka w Borku Wlkp. -
Etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza
oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.”

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
P.H.U.
„CHOD-DRÓG”
Andrzejewski Przemysław
ul. Kwiatowa 11
63-840 Krobia
Cena ofertowa brutto – 463.008,26
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.


Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena netto zamówienia
VAT 22 %
Cena brutto

1.
P.H.U.
„CHOD-DRÓG”
Andrzejewski Przemysław
ul. Kwiatowa 11
63-840 Krobia
379.514,97
83.493,29
463.008,26


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie