Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks(065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”

Wybrano ofertę:
numer oferty 2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Delta Plus”
Spółka z o. o.
ul. Energetyków 1
64-100 Leszno

Cena ofertowa brutto – 3.418.945,43

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena netto zamówienia
VAT 22 %
Cena brutto

1.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„SANBUD”
Edward Rataj
ul. Karpacka 12
62-800 Kalisz
3.415.376,21
751.382,77
4.166.758,98

2.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Delta Plus” Sp. z o.o.
ul. Energetyków 1
64-100 Leszno
2.802.414,29
616.531,14
3.418.945,43

3.
KONSORCJUM
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne "KAJA" (Lider Konsorcjum) ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Spółka z o.o. (Partner Konsorcjum) ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań
6.685.102,85
1.470.722,63
8.155.825,48


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie