Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – Etap I”

„Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – Etap I”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON:411050675 NIP:696-175-03-66
telefon(065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – Etap I”

Wybrano ofertę:
numer oferty 2
ZAKŁAD USŁUGOWY „MARZYŃSKI”
Marek Marzyński
ul. Powstańców Wlkp. 79, Wilkowyja
63-200 Jarocin
Cena ofertowa brutto – 989.364,36 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena netto zamówienia
VAT 22 %
Cena brutto

1.
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
1.022.436,38
224.936,00
1.247.372,38

2.
ZAKŁAD USŁUGOWY
„MARZYŃSKI”
ul. Powstańców Wlkp. 79
Wilkowyja, 63-200 Jarocin
810.954,39
178.409,97
989.364,36

3.
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
„DROGBUD” - Gostyń Sp. z o. o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
872.453,29
191.939,72
1.064.393,01

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie