Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Przebudowa drogi w Studziannie"

„Przebudowa drogi w Studziannie"


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Przebudowa drogi w Studziannie"

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
„DROGBUD” - Gostyń Sp. z o. o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

Cena ofertowa brutto – 322.650,39

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena netto zamówienia
VAT 22 %
Cena brutto

1.
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
„DROGBUD” - Gostyń Sp. z o. o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
264.467,53
58.182,86
322.650,39

2.
ZAKŁAD USŁUGOWY
„MARZYŃSKI”
Marek Marzyński
ul. Powstańców Wlkp. 79
Wilkowyja, 63-200 Jarocin
301.573,01
66.346,06
367.919,07

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie