Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp."

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp."


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp."

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

Wartość brutto średniej godziny pracy: 114,28 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty
1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Borecki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

Wartość netto średniej godz. pracy
106,8

VAT 7 %
7,48

Wartość brutto średniej godz. pracy
114,28

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie