Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu z homologacją 5-miejscową ciężarową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie"

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu z homologacją 5-miejscową ciężarową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie"


Borek Wlkp., dnia 12 listopada 2010 r.

ZP 341/21/2010

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu z homologacją
5-miejscową ciężarową na potrzeby
Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie"
Na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Borku Wlkp. informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu z homologacją 5-miejscową ciężarową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie"
zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie