Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Dostawa wyposażenia do działu poligrafii w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie"

„Dostawa wyposażenia do działu poligrafii w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie"


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP:696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Dostawa wyposażenia do działu poligrafii
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie"

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH
„LASER”
Łukasz Pietrzyk
ul. Sportowa 11
62-060 Stęszew
Cena ofertowa brutto – 95.277,73

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty 1.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH
„LASER”
Łukasz Pietrzyk
ul. Sportowa 11
62-060 Stęszew

Cena netto zamówienia 78.096,50

VAT 22 % 17.181,23

Cena brutto zamówienia 95.277,73

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie