Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Wykonywanie w 2011 roku usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp."

„Wykonywanie w 2011 roku usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp."


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP:696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Wykonywanie w 2011 roku usług opiekuńczych
dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp."

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
AGENCJA USŁUG
Opiekuńczo-Pielęgniarskich
URSZULA LARSKA
ul. Bojanowska 17
64-125 Poniec
Cena ofertowa brutto – 66.385,00

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
AGENCJA USŁUG
Opiekuńczo-Pielęgniarskich
URSZULA LARSKA
ul. Bojanowska 17
64-125 Poniec

Cena netto zamówienia
66.385,00
Cena brutto zamówienia
66.385,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie