Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.755.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.755.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP:696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.755.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Wybrano ofertę:
numer oferty 1

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Cena ofertowa brutto – 2.227.866,99 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty 1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Cena brutto zamówienia 2.227.866,99
w tym: prowizja bankowa 128.345,00 co stanowi 1,9%
w tym: odsetki 2.099.521,99 przyjęto WIBOR 1M wg stanu na dzień 14.03.2011r. w wysokości 3,90 + 0,84%, co łącznie wynosi 4,74%

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie