Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – Budowa oświetlenia ulicznego"

„Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – Budowa oświetlenia ulicznego"


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – Budowa oświetlenia ulicznego"

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
P.H.U. ELEKTROINSTALATORSTWO
Marian Stamierowski
ul. Mickiewicza 23, 63-810 Borek Wlkp.
Cena ofertowa brutto – 35.713,78 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
P.H.U. ELEKTROINSTALATORSTWO
Marian Stamierowski
ul. Mickiewicza 23
63-810 Borek Wlkp.
Cena netto zamówienia 29.035,59
VAT 23 % 6.678,19
Cena brutto 35.713,78
Punkty w kryterium cena 300

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak


Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie