Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.”

„Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
ul. Powstańców Wlkp. 4
63-810 Borek Wlkp.
REGON: 000914384 NIP: 696-00-13-134
Telefon (065) 5716534
e-mail: m-gokborek@wp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:


„Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.”


Wybrano ofertę:

Numer oferty 2
„DOMMAR”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Marek Krause
Dąbcze, ul. Jesionowa 13
64-130 Rydzyna
Cena ofertowa brutto – 67.825,89 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.


Streszczenie złożonych ofert:

Numer ofert
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena netto zamówienia
VAT 23%
Cena brutto
Punkty w kryterium cena1
Z.P.U.H. „JAWOR”
Zbigniew Świadek
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański
89.535,00
20.593,05
110.128,05
184,77


2
„DOMMAR”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Marek Krause
Dąbcze, ul. Jesionowa 13
64-130 Rydzyna
55.143,00
12.682,89
67.825,89
300

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.: Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1
3, Biuro Techniczno – Handlowe
Rafał Rytwiński
Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań
Wykonawca w ofercie udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji 12 miesięcy. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, aby na przedmiot zamówienia udzielili co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.
Zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.


2
4, P.W.D. „APEX”
Strzałków, ul. Kopernika 12
97-500 Radomsko
Wykonawca w ofercie zaproponował krzesła konferencyjne wysokie bez możliwości sztaplowania. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał, aby krzesła konferencyjne z max. wysokością 83 cm miały możliwość sztaplowania.
Zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

BrakZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie