Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012”

„Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP:696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks(065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp.
w roku szkolnym 2011/2012”

Wybrano ofertę:
numer oferty 2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.
Zadanie Nr 1 – Trasa Nr 1
za:
cenę netto za 1 km dowozu 3,20 zł

Zadanie Nr 2 – Trasa Nr 2
za:
cenę netto za 1 km dowozu 3,20 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:

Zadanie Nr 1 – Trasa Nr 1

Numer oferty 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno
Cena netto za 1 km 3,37
VAT 8 % 0,27
Cena brutto za 1 km 3,64

Numer oferty 2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.
Cena netto za 1 km 3,20
VAT 8 % 0,26
Cena brutto za 1 km 3,46

Zadanie Nr 2 – Trasa Nr 2

Numer oferty 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno
Cena netto za 1 km 3,37
VAT 8 % 0,27
Cena brutto za 1 km 3,64

Numer oferty 2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.
Cena netto za 1 km 3,20
VAT 8 % 0,26
Cena brutto za 1 km 3,46

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie