Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE

DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
Zimnowoda 7
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411489394 NIP:696-171-78-48
telefon (065) 57 17 322 faks (065) 57 17 322
e-mail: spigzimnowoda@poczta.onet.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

„Dostawa gazu propan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie"

Wybrano ofertę:
numer oferty 2
AmeriGas Polska Sp. z o. o.
ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
Cena ofertowa brutto – 266.049,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty
1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
AXAN Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Cena netto za 1l(w dniu składania oferty)
2,93
Proponowany upust stały w %
7%
Cena netto po upuście
2,74
Ilość szacunkowa zakupu w litrach przez okres obowiązywania umowy
105.000 l
Wartość szacunkowa netto zamówienia po upuście
287.700,00
VAT 23 %
66.171,00
Cena brutto
353.871,00
Punkty w kryterium cena
225,55


Numer oferty
2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
AmeriGas Polska Sp. z o. o.
ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
Cena netto za 1l(w dniu składania oferty)
2,95
Proponowany upust stały w %
30%
Cena netto po upuście
2,06
Ilość szacunkowa zakupu w litrach przez okres obowiązywania umowy
105.000 l
Wartość szacunkowa netto zamówienia po upuście
216.300,00
VAT 23 %
49.749,00
Cena brutto
266.049,00
Punkty w kryterium cena
300,00


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak


Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie