Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu.

w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu.

Numer uchwały: 262
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

/ 262 / 2006

w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić dotacji Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla: Komendy Powiatowej Państwowej Straży P9żarnej w Gostyniu. 2. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania środków o których mowa w ust. 1.

3. Źródłem sfinansowania zobowiązań będą dochody własne gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 STYCZNIA 2006 R.

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie