Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”


Zimnowoda, dnia 09 lipca 2012 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”
Na podstawie art. 93. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum"
zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Dyrektor Zespołu Szkół
/-/ Barbara Krzekotowska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie