Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.240.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.240.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”


Borek Wlkp., dnia 13 lipca 2012 r.
ZP.271.1.14.2012Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.240.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”
Na podstawie art. 93. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Borku Wlkp. informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.240.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”
zostało unieważnione,

ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie