Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

Numer uchwały: 253
Numer sesji: 36
Rok: 2005

UCHWALA XXXVI /253/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 ROKU

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się "Roczny program współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 02 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006", w celu wykonania zadań publicznych na terenie Gminy Borek Wlkp. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie