Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2004/23/161
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIII /161/ 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt A art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 L o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 L, Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Zwiększp. się planowane dochody o kwotę 61.984,- zł jak w załączniku

Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.799.121)- zł.

 

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76.009)- zł jak w

załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 17.159.732)- zł.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 21.459,- zł. w tym:

rezerwa ogólna 21.459,- zł.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie