Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2004/23/162
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIII/ 162 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ l. Odwołuje się Panią Marię Matuszewską ze stanowiska Sekretarza Gminy z dniem 30 listopada 2004 roku w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 3O listopada 2004 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Borku Wlkp.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie