Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

Numer uchwały: 2004/24/171
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIV/ 171 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o § 101 Statutu Gminy Borek Wlkp., Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,

co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie