Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu

w sprawie: wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu

Numer uchwały: 2004/22/157
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwała Nr XXIII /157/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie: wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu

Na podstawie art.l8 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art.84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Oz.U. z 2001 1'. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: OZ.U. z 20021'. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 214, poz. 1806; OZ.U. z 20031'. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 1'. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu.

§2

Akceptuje się projekt statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie