Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004r. Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r .

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004r. Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r .

Numer uchwały: 2004/23/167
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIII /167/ 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004r. Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r .

 

Na podstawie mi.18 ust. 2 pkt.9 lit. h i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 ze zmianami / oraz art.110 ust.1 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zmianami/

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 załącznika do uchwały Nr XX/137/2004 r. Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Borku Wlkp. otrzymuje brzmienie:

“§ 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. działa w szczególności na podstawie:

1/

2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/

3/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228 poz.2255 ze zmianami/

4/ ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zmianami/

5/ niniejszego statutu."

§ 2.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami/


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie